Délvidéki Szemle - V. évfolyam 1. szám

Főoldal

 

MEGHÍVÓ

A Délvidék Kutató Központ, a Délvidéki Szemle folyóirat, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata, a SZAB Délvidék Kutatóközpont Munkabizottsága, a SZTE BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék és az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferenciát szervez


FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL 6.
címmel

2019. május 24. (péntek)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Főépülete, Kari Tanácsterem (Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)

PROGRAM
09.30-10.00 REGISZTRÁCIÓ

10.00-13.00 PLENÁRIS ÜLÉS
EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM A DÉLVIDÉKEN (18-20. SZÁZAD)
Levezető elnök: Dr. Forró Lajos
10.00.-10.15. Köszöntő: Prof. Dr. Rácz Lajos, dékánhelyettes, SZTE JGYPK

10.15.-10.30. A „Délvidék Kutatásáért Emlékérem” Díjátadó: Dr. habil. Zakar Péter, rektorhelyettes, SZTE

 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK:

10.30.-11.00. Hegyi Ádám: A Körös-Maros Közi Szent Társaság egyházigazgatása 1731 és  
1821 között

11.00.-11.30. Bárth Dániel:
A 18. századi Bácska „alulnézeti” egyháztörténete

11.30.-12.00. Zakar Péter: Lonovics József, a csanádi egyházmegye tudós püspöke
12.00.-12.30. Balogh Margit:
Mindszenty (Pehm) József és a muraközi magyarság, 1941–1945
12.30.-13.00. Kérdések, vita

13.00.-14.00. EBÉDSZÜNET

14.00.-15.30. I. SZEKCIÓ
Szekcióvezető: Hegyi Ádám

SZTE JGYPK Kari Tanácsterem
Fejős Sándor: Téma: A felekezeti iskolák községesítésének kísérlete a dualizmus kori Magyarkanizsán.

Fábián Borbála:Ferencesek a szerb megszállás idején a Bácskában (1918-21)

Bedők Péter:Felekezetiség és magyar–horvát etnikai ellentétek a muraközben a második világháború alatt 

Kovács Kálmán: Egyháztörténet, helytörténet és gyülekezettörténet határán. A Szeged-Újszegedi Református Egyházközség 1944 és 1964 közötti presbiteri jegyzőkönyveinek forrásértéke

Kérdések, vita, kávészünet

 

15.30.-16.00. II. SZEKCIÓ
Szekcióvezető: Forró Lajos

SZTE JGYPK Kari Tanácsterem
Gorcsa Oszkár: Szerb hadifoglyok a Csallóközben, 1914-1918

Olasz Lajos:Az „országgyarapító” és a gazda. Horthy Miklós délvidéki látogatása (1941. július 27.)

Besnyi Károly: Szász Károly Bácskában

Tóth Máté: Menekülés Zentáról

Kérdések, vita, kávészünet

 

16.00.-17.30. III. SZEKCIÓ

Szekcióvezető: Zakar Péter
SZTE JGYPK Kari Tanácsterem
Pető Bálint: Cherrier János nyomdász karriertörténete

Petheő Attila:A délvidéki magyarság helyzetéről a Prágai Magyar Hírlap Trianon utáni számaiban

Firbás Zoltán Imre: Szegedi nagytáj - a szögedi nemzet történeti és kultúrföldrajzi térképe

Dobó Dávid: Hasonlóságok és különbségek a magyarországi és vajdaságitörténelemoktatásban az 1941-es és 1944-es események vonatkozásában

Kérdések, vita, kávészünet

 

17.30. A KONFERENCIA ZÁRÁSA

 

 

A konferencia szervezőbizottsága: Döbör András, Forró Lajos, Hegyi Ádám, Zakar Péter

 

Ugrás a lap tetejére