Délvidéki Szemle - VII. évfolyam 1-2. szám

Rendezvények
Fejezetek a Délvidék múltjából 3.
2022.01.22
  A Délvidék Kutató Központ, a Délvidéki Szemle folyóirat, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata, a SZAB Délvidék Kutatóközpont Munkabizottsága, a Zentai Történeti Levéltár, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar és a Gál Ferenc Főiskola


Nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferenciát szervez

FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL 3.

címmel

Konferencia ideje, helye: 2016. január 22. (péntek) 
Szeged, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza
(I. emelet, Díszterem, 103-104.; 110-es előadóterem; II. emelet 215-es, kis tanácskozó)

PROGRAM 

09.00 REGISZTRÁCIÓ 

10.00-10.10 MEGNYITÓ
 (I. emelet, Díszterem, 103-104.)
Szajbély Mihály (dékán, SZTE-BTK)

10.10-10.20 A „Délvidék Kutatásáért Emlékérem”

Díjátadó: Forró Lajos (alelnök, Délvidék Kutató Központ)
A Délvidék Kutató Központ e díj odaítélésével minden évben szeretné megjutalmazni azt a kutatót, akik a Délvidék kutatásához a legkiválóbb és legkitartóbb munkával járul hozzá. A díj odaítéléséről a Délvidék Kutató Központ által létrehozott kuratórium dönt.

10.30-11.15 PLENÁRIS ÜLÉS I. rész (I. emelet, Díszterem, 103-104.)
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC A DÉLVIDÉKEN
Elnök: Zakar Péter
Csikány Tamás (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Székely határőrök a délvidéki harcokban 1848-ban
Kedves Gyula (Országgyűlési Múzeum): A haditerv, amely a legeredetibb katonai kitüntetést is életre hívta. A január 2-i pesti haditanács és a Délvidék kiürítése Vécsey kitüntetésének tükrében

11.15-11.30 KÁVÉSZÜNET

11.30-13.00 PLENÁRIS ÜLÉS II. rész (I. emelet, Díszterem, 103-104.)
Hermann Róbert (főtanácsos, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum; a parancsnok tudományos-helyettese): A Vécsey-Bem affér
Pelyach István (SZTE-BTK): Bács-Bodrog vármegye 1849 januárjában egy főispán szemével
Zakar Péter (SZTE-BTK, GFF): Kalocsai és Csanádi egyházmegyés paphonvédek a szabadságharcban

13.00-14.00 EBÉD

14.00-18.00 SZEKCIÓÜLÉSEK 
I. SZEKCIÓ - A DÉLVIDÉK TÖRTÉNETE I. 
(I. emelet, 110-es előadóterem)
Elnök: Miklós Péter
Miklós Péter: Etnikai és felekezeti konfliktusok a Temesi Bánságban
Hegyi Ádám: Vallásellenes mozgalmak terjedése a Békés-(Bánáti) Református  Egyházmegyében a 18-19. század fordulóján
Döbör András: Belgrád 1789-es ostromának interpretációja a Magyar Kurír című politikai hírlapban
Sarnyai Csaba Máté: A Felső-tiszai egyházkerület véleménye a tervezett nemzeti zsinatról
Pető Bálint: A modern polgári sajtó kezdetei Szentesen
Fejős Sándor: Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán
Molnár Sándor Károly: Szász Károly személyes benyomásai az 1894-es délvidéki-misszió egyházlátogatása után

II. SZEKCIÓ - A DÉLVIDÉK TÖRTÉNETE II. (II. emelet 215-es, kis tanácskozó)
Elnök: Gulyás László
Gulyás László: A délszláv területi célok formálódása az első világháború alatt 1914-1918
Pap Tibor: A kisebbségi nyilvánosságok szerkezetének tipológiája a a Délvidéken 1848-tól napjainkig
Kurcz Ádám: A Délvidék 20. századi traumái szimbólumokban – Gion Nándor „ifjúsági” regényeinek rejtett történelmi üzenetei
Fizel Natasa: A tanárképző főiskola helyzete 1944-1948 között
Csillik Blanka és Rácz Márk: Az Újvidéki Egyetem Marxizmus Tanszékének története 1978-89 között

III. SZEKCIÓ - A DÉLVIDÉK TÖRTÉNETE 1914-1944. (I. emelet, Díszterem, 103-104.)
Elnök: A. Sajti Enikő
Szabó Pál: Egy amerikai… Belgrádban – John Reed tudósítása Belgrád 1915. évi ostromáról
Fábián Borbála: Az iskolán kívüli népművelés Szabadkán 1941 és 1944 között - Szabadka Iskolán kívüli Népművelési Bizottság iratai alapján
Olasz Lajos: A Délvidék visszacsatolása és a casus belli
Forró Lajos: A Partizánmegtorlás historiográfiai áttekintése

A rendezvény főszervezője Zakar Péter, Forró Lajos és Döbör András


VisszaVissza

Ugrás a lap tetejére