Délvidéki Szemle - X. évfolyam 2. szám

Kiadványok
1. Forró Lajos - Molnár Tibor: Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok tükrében

 Forró Lajos - Molnár Tibor: Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok tükrében
 Szeged-Zenta, 2013.
A Vajdaságon átsöprő 1944-45-ös terrorhullám emberek ezreinek életét oltotta ki. Az impériumváltást követő megtorlás különös kegyetlenséggel érintette a bácskai Tisza mentét, ahol a magyarság alkotta a lakosság többségét. A szerzők kutatásuk első szakaszának fókuszába ezen térség északi településeit, a mai Magyarkanizsa község területét állították, amelyhez Horgos, Martonos, Magyarkanizsa, Adorján, Oromhegyes és Tóthfalu települések tartoznak. Magyarkanizsa községben, az 1944-45-ös események során néhány száz - zömében magyar nemzetiségű - polgár vált a kommunista hatalom végrehajtott megtorlás áldozatává. A kötet 16 személy történetét dolgozza fel, alapul véve levéltári dokumentumokat, valamint az oral history által fellelt információkat.
2. Fizel Natasa: Neveléstudományi tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem múltjáról és jelenéről

 Fizel Natasa: Neveléstudományi tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem múltjáról és jelenéről
 Szeged, 2013.
A szegedi felsőoktatás távoli és közeli múltjának, valamint jelenének pillanatfelvételeit neveléstudományi-neveléstörténeti tanulmányok segítségével mutatja be a kötet.
3. Fejős Sándor - Forró Lajos - Kávai Szabolcs: Kanizsai képeslapok a 20. századból

 Fejős Sándor - Forró Lajos - Kávai Szabolcs: Kanizsai képeslapok a 20. századból
 Szeged, 2013.
Fényképvállalás Magyarkanizsa életéből a XIX. század végétől a közelmúltig. A képek bemutatják a város gazdasági és társadalmi életét, politikai, közéleti és kulturális tevékenységét.
4. Fejős Sándor: A Csodakút - A kanizsai gyógyfürdő története

 Fejős Sándor: A Csodakút - A kanizsai gyógyfürdő története
 Szeged, 2008.
Helytörténeti munka, amely a magyarkanizsai gyógyfürdő alapítását és működését mutatja be.
5. Kávai Szabolcs: Magyarkanizsai társadalmi egyesületek 1945-ig

 Kávai Szabolcs: Magyarkanizsai társadalmi egyesületek 1945-ig
 Szeged, 2008.
A kiegyezést követően a politikai helyzet és a gazdaság gyors fejlődése is kedvezett a közösségi szerveződések kialakulásának, az igényes és öntudatos polgárság megerősödésének. Az első világháborút megelőzően 17 egylet működéséről maradt fenn adat. Ebben az időszakban az egyesületek működésére nagymértékben hatott a város lakosságának nemzetiségi, vallási és foglalkozásbeli megoszlása. Az első világháborút követően rövid hanyatlás, majd a második világháború végén tragikus fordulat érte ezeket a civil szerveződéseket.
6. Forró Lajos - Kávai Szabolcs - Tandari Erzsébet szerk.: Martonosi emlékképek a 20. századból

 Forró Lajos - Kávai Szabolcs - Tandari Erzsébet szerk.: Martonosi emlékképek a 20. századból
 Szeged, 2008.
Száz fotó a XX. századi Martonos életéből. A kötet képek és kiegészítő jegyzetek segítségével festi meg a települést, melynek neve sokak számára egybefűződik a paprikatermesztéssel és kosárfonással. A szerkesztők ezeket, de sok egyéb értéket is igyekeznek bemutatni az észak-bácskai falu múltjából.
7. Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok

 Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok
 Szeged, 2007.
Jelöletlen tömegsírok Magyarkanizsán, Martonoson és Adorjánon. A szerző a három határmenti, többségében magyarok lakta település életének egy rövid szakaszát, az 1944-45-ös eseményeit dolgozza fel.